Игри

Информация за страница Стрелча

Храм паметникът Свети Архангел Михаил е един от най-важните за град Стрелча и местното население. Той е построен в годините след Освобождението на страната от турско робство. Тогава жителите се завръщат по родните си места, след като преди това са прогонени заради проявената смелост в годините на Априлското въстание. На 23 август 1969 година местното население има нов и основателен повод за гордост. Тогава родното им място е обявено за град и курорт с национално значение. Историческият музей с ансамбъл от възрожденски къщи е една от най-ярките културни и исторически забележителности за града. Близо половинвековна е историята на града по отношение на развитието на музейното дело. Тодор Белчов е този, който поставя началото на музейна сбирка в града. Той посвещава значителна част от живота си за проучване на археологически разкопки, които се намират на територията на населеното място и региона. Общоисторическата музейна сбирка към читалището се създава през 1947 година. През 1960 година сбирката се мести в къщата на местния виден жител Бойчо Неделев.

  Една от най-богатите музейни сбирки в Стрелча се осъществява благодарение на дейността на споменатия вече Тодор Белчов, както и на още двама видни местни мъже. Това са Евстатий Площаков и учителят Иван Антонов. Сбирката се създава, но преди това тримата извършват богата културно – изследователска дейост, в резултат на която събират достатъчно информация. Във фонда на музея постъпват голям брой различни предмети от керамика, метал, дърво и други. Това се случва в периода между 1976-79 година, когато се провеждат разкопките на близо 36 могили от времето на траките. Сбирката се мести още веднъж – това става през 1988 година. Новото място, в което се помещава, е къщата на Чорбаджи Нешо Грозев. Обществен съвет по музейно дело се създава през 2001 година, който взима дейно участие в подпомагането на културно – изследователската дейност. Цели три на брой са експозициите, разположени в залите на музея. Всяка една от тях може да се види по всяко време от посетителите на музея, независимо дали са местни жители или дошли на посещение туристи. На приземния етаж в изключително просторна стая се помещава отделът Археология. Той е един от най-интересните, защото представя историята на града още от дълбока древност.

   Оръдията на труда от кремък и керамика свидетелстват по категоричен начин за живота в селищата от епохата на меда и камъка. Представена е и прочутата тракийска гробница Жаба могила, която е един от най-уникалните и забележителни тракийски комплекси за цялата ни история. Предметите от бита и занаятите на местното население са ясно и категорично доказателство, че незамисимо от трудностите в резултат на османското нашествие, развитието на града като стопански и културен център никога не спира. В музея се намира и зала, посветена на борбите за национално – освободителното движение срещу османския поробител. В залата витае обстановка, която няма как да не накара посетителите да не изпитат чувство на патриотизъм и гордост. Това са качества, които са особено ярко проявени от хайдути и местни жители в жестоките години на робството. Празникът на розата и традиционният събор са двете редовни събития, които се посрещат всеки път от населението с огромна радост.

Етикети:   България , Градове
eXTReMe Tracker